Tjänster

Anläggning och skötsel

Anläggning

Vi anlägger din trädgård som du vill ha den. Om du saknar idéer hjälper vi gärna till.

Stenläggning

Vi fixar det mesta såsom uteplatser, gångar, garageuppfarter, murar, trappor mm. Vi sätter även natursten. Få inspiration och läs mer om stensortimentet i broschyren från Bender.

Grävningsarbeten

Häckspår, stubbar, avskalning av gamla gräsmattor, planering av jord och grusytor, bortgrävning av asfalt mm.

Färdiga gräsmattor

Vi skalar av din gamla mossiga gräsmatta och rullar ut en ny. Givetvis fixar vi även nyanläggningar.

Sådd av gräsmattor

Vill man inte ha färdigt gräs så sår vi även gräs, rätt sort på rätt plats.

Plantering

Vi planterar alla typer av buskar, träd och lökväxter samt både perenna (fleråriga) och ettåriga vår och sommarplantor, allt ifrån stora planteringar till urnor och balkonglådor. Vi hjälper även till med växtförslag.

Trädgårdsförslag

Vi hjälper till att forma er trädgård allt ifrån enstaka förändringar till hela nyanläggningar, växtförslag, former och storlekar på planteringar, förslag på stenar vid läggning av plattgångar, garageuppfarter mm.

Skötsel

Har du inte tid att sköta din tomt eller klippa dina träd . Vi har många tjänster där vi hjälper dig med skötseln.

Gräsklippning

Vi klipper stora som små gräsmattor. Röjning av gräs i slänter och diken mm. Slaghack använder vi på ängar och andra gräsytor som inte klipps så ofta. Trimmning av gräs mot husväggar, runt träd, utmed staket osv.

Ogräsbekämpning

Rensning av ogräs i planteringar, grusytor, plattgångar mm återkommande eller engångsinsatser.

Trädbeskärning

Vi beskär alla typer av träd. Fruktträd t.ex äpple, päron, körsbär mm. Även prydnadsträd behöver beskäras t.ex apel, rönn, hagtorn, lönn mm.

Häckklippning

Vi klipper alla typer av häckar både formklippta och friväxande.

Snöröjning

Maskinell röjning av snö och sandning på parkeringar, trottoarer, gångar.

Städning

Vi plockar upp papper, fimpar, flaskor och övrigt skräp som kan hamna på er utomhusmiljö. Vi sopar även maskinellt och manuellt på hårdbelagda ytor.

Tjänster

Vi anlägger och sköter om trädgårdar och alla slags utomhusytor både till privatpersoner och företag.

Referenser

Ett urval av kunder och arbeten vi utfört.

Om oss

Företaget etablerades år 1986 och har genom åren utvecklas så att vi nu kan leverera alla slags tjänster för er utomhusmiljö.

Sugen på att förändra din trädgård?